TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN DESTİLASYONU VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE GEÇİŞ

TEVFİK FİKRET CENGİZ

Her bitki çeşidine uygun proses tasarımı, makine ekipman seçimi, yatırım fizibilitesinin, ulusal ve AB destekli hibe programları için(IPARD) projelerin  hazırlanması, ulusal ve uluslararası pazarda sanal ortamda  ürünlerin tanıtımının yapılması tarafımızdan yapılmaktadır. Türkiye'nin TAB pazarında bitki olarak satışı bazı ürünlerde yüksek ancak asıl katma değeri yüksek olan  aromatik yağlar ve fraksiyonları konusunda  düşüktür. Bunun nedeni çıkan yağ veya diğer ürünlerde yeterli saflığın genellikle  sağlanamamasıdır. Burada özetini verdiğimiz proses ve vereceğimiz kurulum danışmanlığı ile birlikte bu sorun aşılmış olacaktır.  Üretim prosesi ve makinelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

TAB BUHAR DİSTİLASYONU EKİPMAN FONKSİYON TANIMLAMALARI

MAKİNE EKİPMAN İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN YAĞ EKSTRAKSİYON ( YAĞ ÇIKARMA ) EKİPMAN TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ