IPARD PROJESI HAZIRLAMA

TEVFİK FİKRET CENGİZ

Daha önceki yazılarımızda ve bu sayfada IPARD programından bahsetmiştik. Ancak IPARD programı teklif çağrıları yıl içinde belirli periyotlarda sürekli yapılacağı için bu sayfada biz de sık sık bahsedeceğiz.

Bu programa daha fazla proje teklifi verilebilmesi için, hem tanınırlığının artması hem de proje yazma kapasitesinin geliştirilmesi gereği açıktır. Nitekim Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu amaçla eğitim programları başlatmıştır. Bu sütunda  tanıtım  ve proje hazırlanması konusunda yapacağımız açıklamalar ile katkıda bulunmaya çalışacağız.

IPARD projesi halen 20 ilde uygulanan bir “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme” projesidir

 Bu yıl sonuna doğru veya gelecek yıl uygulama alanı genişleyecek ve yeni iller dahil olacaktır.

IPARD proje hazırlama safhaları aşağıda genel olarak sıralanmıştır. Yatırımcılar açısından bakıldığında hazırlanması gereken belgelerin fazlalığı,  projeyi yazan açısından ise karmaşık olduğu düşünülebilir. Ancak gerçekte bu yatırımı yaptığınızda zaten almanız gereken izinler ve belgelerin ya baştan alınması  ya da bazıları için yatırım başladıktan sonra alınması istenmektedir. Burada amaç ürün ve hizmet standartlarında ulusal / uluslararası standartların sağlanmasıdır.

1. Proje fikrinin oluşturulması,

IPARD kapsamında desteklenen konularda bir yatırım konusunun belirlenmiş olması gerekir.Yatırımcı bulunduğu yöredeki veya ülkenin yatırım ortamı koşullarını da dikkate alarak  bir konu belirlelemelidir.

2. Uygun yatırımcımıyız, ilgili tedbiri dikkatlice okuyunuz

IPARD programıda  her tedbirin için başvuru koşulları ayrı bir kitapçık olarak hazırlanmıştır. TKDK web sayfasından da indirilebilir.Yatırımcı burada belirtilen koşulları sağladığını, hangi koşulları proje kabul edildiğinde, hangilerini işletmeye açılma safhasında sağlayabileceğini açıkça görmelidir. Eğer bir danışmanla çalışıyorsa bu kriterler konusunda kendisini aydınlatmasını istemelidir. 

3. Prosesin belirlenmesi (teknoloji seçimi)

Ne yatırımı yapılacaksa onunla ilgili araştırmalar yapılarak en uygun teknoloji seçilmeli, iş akış prosesi belirlenmelidir. Proses belirlenmesi aşamasında makine ekipman ve bunların teknik şartnamesi de hazırlanmış olacaktır. Bu teknik şartnameler ihale aşamasında kullanılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus TKDK’nın makine ekipman olarak olmazsa olmazlarını incelemek (web sayfasında vardır) gerektiğidir. Örneğin süt işlemede hangi makinaların mutlaka olması gerektiği açıkça belirtilmiş, zeytinyağ üretiminde ise şu makine olmalıdır şeklinde bir koşul bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle bu bölüm mutlaka seçilen proses ile uyumlu olmalıdır. Aksi halde proje baştan kaybedecektir.

4. Gerekli Belgelerin hazırlanması,

Yatırımcının aslında bu yatırım için gerekli olan belgeleri ya taahhüt etmesi ya da hazırlaması gerekmektedir. Neleri sözleşme aşamasında, neleri işletme aşamasında yapacağının taahhütleri ile proje ile birlikte verilecek belgeler başvuru rehberinde her tedbir için verilmiştir.

5. Teknik özellikler (mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri)

Makine yerleşim planı ve diğer gereksinimler belirlenip(örn.soğuk hava deposu) toplam kapalı alan bulunduktan sonra,

a) Mimari, statik, elektrik,tesisat vs. projelerin ve keşfinin hazırlanması, keşif hazırlanırken bayındırlık birim fiyatlarının kullanılması (bayındırlık poz numarası olmayan kalemler uygun maliyet değildir)gerekmektedir.

b) Mimari proje üzerinde yerleşim planın yapılması, makinaların numaralandırılması (teknik proje hazırlanırken aynı no.ların kullanılması)

c) İnşaat projesinin alt başlıklara ayrılarak numaralandırılması(teknik proje hazırlanırken aynı no.ların kullanılması)

d) Alınacak hizmetler ve görünürlük faaliyetleri ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması

e) Hazırlanacak teknik şartnameler ve diğer evrakların tamamının TKDK’nın web sayfasından indirilecek örnekler üzerinden yapılması gerekir.

f) İnşaat, makine ekipman ve diğer konularda ihalelerin yapılması

İhaleler yine başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılmalıdır. 10.000 avro’nun altındaysa tek teklif üstünde ise en az üç teklif alınmalıdır.

g) Uygun tekliflerin belirlenmesi,

Uygun teklif teknik şartnameyi karşılayan en ucuz tekliftir. Burada unutulmaması gereken hem uygun teklifin ve hem de diğerlerinin başvuru dosyasında yer almasıdır.

h) İş planı hazırlanması,

Her tedbir için uygulanacak iş planı formatı bilgisayardan indirilildikten sonra(örnek yazılı yerleri kaldırınız) iş planı doldurulmalıdır. İş planının nasıl doldurulacağı gelecek sayımızda anlatılacaktır.

ı) Başvuru paketi oluşturma

Başvuru paketinin oluşturulması adımları yine bilgisayarda bulunmaktadır.

i) Online başvuru,

Başvurular online olarak yapılacak oradan alınan belge hazırlanan dosyaya(üç dosya) takılacaktır.

j) Başvuru paketinin kuruma sunulması (teslim belgesi alınması)

Daha sonra bu dosyalar hangi ilde yatırım yapılıyorsa o ildeki TKDK il koordinatörlüğüne teslim edilecektir.